POLO HARVEST

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าสั่งผลิต มีขั้นต่ำในการผลิตมั้ย

สำหรับงานสั่งผลิต หรือ Made to Order
ขั้นต่ำในการผลิต 100 ตัว ขึ้นไป
(เฉพาะเนื้อผ้า Active Fresh ขั้นต่ำในการผลิต 350 ตัวขึ้นไป)

ผ้าที่ใช้มีกี่แบบ

สำหรับงานสั่งผลิต หรือ Made to Order
ขั้นต่ำในการผลิต 100 ตัว ขึ้นไป
(เฉพาะเนื้อผ้า Active Fresh ขั้นต่ำในการผลิต 350 ตัวขึ้นไป)

ต้องจ่ายมัดจำก่อนการผลิตมั้ย

สำหรับงานสั่งผลิต หรือ Made to Order
ขั้นต่ำในการผลิต 100 ตัว ขึ้นไป
(เฉพาะเนื้อผ้า Active Fresh ขั้นต่ำในการผลิต 350 ตัวขึ้นไป)

ลูกค้าของเรา